Initiëren

Wij werken als ontwerpers op het vlak van architectuur en stedelijke ontwikkeling in de dichtbevolkte omgeving ofwel in het landelijke gebied. Daar initiëren wij projecten die een pragmatische oplossing bieden voor opgaves met een maatschappelijke, sociale of economische problematiek. In bestaande gebieden met een hoge dichtheid zoeken wij naar oplossingen voor transformatie van het bestaande naar een duurzame gebouwde omgeving die een antwoord biedt voor de sociaal maatschappelijke veranderingen die we tegenmoet gaan. In het landelijke gebied streven wij naar een maximale verwevenheid tussen bebouwing en landschap.