Behoefte

De toekomstige discussie moet gaan over de leefomgeving waarbij ‘bouwen’ of ‘slopen’ niet per definitie als de enige oplossing wordt gezien voor problemen als identiteit, verloedering of leegstand. Wij faciliteren een ontwerpproces dat niet altijd hoeft te leiden tot een gebouw. Het resultaat van ons ontwerpproces is een product, dienst of proces dat voorziet in nieuwe manieren om de verschuiving in vragen en behoeftes van mensen en markten te bepalen. Naast bouwplannen, beeldkwaliteitsplannen, strategieën en onderzoeken kan een activiteitenkalender, de herinrichting van de openbare ruimte of een verlichtingsplan eveneens een product zijn dat voortkomt uit ons ontwerpproces.