Samenwerking

Wij geloven in de oversteek tussen disciplines. Vooral in de initiatieffase van projecten waarin de uitgangspunten zullen moeten worden geherdefinieerd is deze oversteek belangrijk. Wij willen het anders doen, we willen onze gewoontes afleren en voorbij ons vakgebied kijken. We willen samenwerken in teams met de opdrachtgevers en andere disciplines als sociologen, kostendeskundigen, landschapsarchitecten, gebruikers en bestuurders. Gekoppeld aan het maatschappelijke belang zien wij dit als een nieuwe werkwijze voor de huidige zoektocht naar nieuwe technologieën, nieuwe waardesystemen en nieuwe modellen.