Verbeelding

De geur van het groene
gras hangt dicht om het
huis. We eten buiten.
Op blote voeten loop
ik in en uit met schalen
eten, een kan water en
een goede fles wijn.
Een vuurtje brandt
om de kilte van de avond
te verdrijven.

Uit: “het Weilandwonen en de Nesteljas” door
Bureau B+B en KettingHuls.

Bij de geleefde omgeving en het lezen van een plek spelen verhalen een belangrijke rol. Onze verhalen en beelden verleiden. Door onze ervaring in het creatief en ruimtelijk denken zijn wij in staat plannen en ideeën in een pril stadium te verbeelden als een narratief. Datgene wat verwoord wordt tijdens het proces met de opdrachtgever en alle betrokken partijen, wordt door ons verbeeld. Het is onze kracht, zonder alles te hebben uitgedetailleerd of ontworpen, een sfeer in een beeld en een verhaal uit te drukken; poëtisch, lyrisch of met dramatiek. Zo kunnen alle partijen tijdens het proces met elkaar communiceren, omdat woord en beeld samen alles verduidelijken over het gezamenlijk bepaalde doel en toekomstbeeld.