De geleefde omgeving

Wij willen de menselijke ervaring, herinnering en verbeelding van de omgeving bloot leggen. Onze interesse ligt bij het bestuderen van gedrag van bewoners en gebruikers en de manier waarop zij hun omgeving beleven en herinneren. Al het aanwezige afbreken voor nieuwe ontwikkelingen is volgens ons geen optie. Wij hebben aandacht voor het bestaande, de cultuurhistorie, de sociale omgeving en de kwaliteiten van een wijk of plek. Verweven in een nieuwe structuur (een stedenbouwkundige plan, bebouwing of een nieuw plein) worden ze weer zichtbaar en krijgen ze in de herinnering van de gebruikers weer een nieuwe betekenis. Bomen, een sloot, een oude muur, een bestaand gebouw of een stedenbouwkundige structuur hoeven niet zo maar te verdwijnen onder een laag bouwzand maar kunnen worden geïntegreerd in een nieuw systeem en zo hun toegevoegde waarde hebben voor de identiteit en leefkwaliteit van een wijk of buurt.