Ruimdenkers

NEVER WASTE A GOOD CRISIS
Een crisis is een moment van vrijheid, een reden om nieuwe wegen in te slaan. Wanneer nu ruimtelijk veranderingen plaatsvinden in het verstedelijkte gebied, blijkt een aanpak die vijf jaar geleden nog werkte niet meer te werken. Vraagstukken zijn complexer geworden. Ze zijn steeds vaker een combinatie van culturele, maatschappelijke, sociale en economische aspecten. Wij zijn gefascineerd door deze ontwikkeling en vinden dat het hokjesdenken van de ‘traditionele’ architect geen oplossing meer biedt. Wij zijn van mening dat gebouwen geen op zichzelf staande objecten zijn. Wij kijken voorbij de rooilijn van gebouwen en maken plannen vanuit een bewustzijn dat de gebouwde omgeving, de openbare ruimte, het landschap en de maatschappij onderdeel zijn van een systeem.